NOAH: - A dramatic turn of events for Norwegian seals

In December 2014 the Norwegian Parliament cut the subsidies (12 million NOK) that kept the seal hunting alive. But the last week the Norwegian Fisheries Minister announced that he would give 2 million NOK (around 210 000€) to the seal hunt - against the vote of the parliament on the government budget for 2016. - […]

Ingen subsidier til norsk selfangst i 2015!

I årets statsbudsjett er subsidiene som opprettholder den norske selfangsten fjernet. Dette er til stor glede for NOAH og andre selfangstmotstandere – og ikke minst for de tusenvis av selene som hvert år lider under fangsten. I fjor vant NOAH en stor seier i selfangstsaken, da det ble klart at EU får opprettholde sitt importforbud av […]

Kronikk: En nasjons storhet?

Dr. Andrew Butterworth er veterinær og foreleser i “animal sciences” ved Universitetet i Bristol. Han er også forsker innen klinisk veterinærvitenskap. Butterworth var innkalt som ekspertvitne for EU, ved WTO-saken om selfangst 2014. Han har publisert flere vitenskaplige artikler om sjøpattedyr, seler og selfangst. Mens jeg skriver dette, i midten av april, snirkler båtene seg […]

Selfangsten – Norge gambler med dyrs rettsvern i WTO

Over de siste to årene har Norge drevet en innbitt kamp mot dyrs rettigheter på den internasjonale arenaen – uten at den jevne nordmann har visst at kampen engang har pågått. Men NOAH har visst, og deltatt – på dyrenes side. I 2009 vant Europas dyrevernorganisasjoner en stor seier, importforbud mot selprodukter ble innført etter […]

NOAH jubler: – Seier for selene i WTO!

WTO har gjennom to år behandlet Norges og Canadas klage på EUs forbud mot selprodukter. Idag kom avgjørelsen: Selproduktforbudet oppretthodles og grunnene til forbudet er legitime. «En viktig og gledelig seier for både selene og alle andre dyr», sier NOAH som har jobbet tett på saken. WTOs avgjørelse stadfester at selproduktforbudet i EU kan opprettholdes […]

I Wergelands ånd – Leder NOAHs Ark # 1/2014

Den siste selen blant de ca. 12 000 som mistet livet i årets fangst, døde 15.mai. Samme dag ble grunnlovsjubileet feiret på Stortinget. Grunnloven og selfangsten har i utgangspunktet lite med hverandre å gjøre – norsk selfangst eksisterte ikke engang da Eidsvollsmennene samlet seg for å stadfeste verdiene som Norge skulle bygges på. Likevel har […]

NOAH taler selenes sak på Stortinget

I januar 2010 deltok NOAH i høringsmøte i forbindelse med ny stortingsmelding om sjøpattedyr. NOAHs krav for selene var bl.a.: • Subsidiene til selfangsten og selskinnsmottakene må avvikles – pelsproduksjon er ikke blant de næringer som Stortinget skal opprettholde ved hjelp av statsstøtte. • Norge bør revurdere sin WTO-prosess mot EUs selprodukt-forbud, slik at Norge […]

NOAH følger opp anmeldelse av selskute

I februar 2010 ble inspektørrapporten fra selskuta MS Kvitungen offentliggjort og det ble kjent at Fiskeridirektoratet hadde anmeldt kaptein og rederi for dyremishandling. I rapporten beskrives lidelser for selene, skadeskyting, selfangere som ikke retter seg etter pålegg fra inspektøren og som hindrer inspektøren i å gjøre jobben sin. NOAH hadde flere medieutspill om saken, sendte […]

NOAH bistår EU i kampen for selskinnsforbudet

NOAH var nylig tilstede ved en WTO-høring i Genève, i forbindelse med at Norge og Canada nå har klaget inn EU-forbudet mot salg og import av selskinnsprodukter til handelsorganisasjonen. Med sin grundig oppsamlede kunnskap om norsk selfangst, er NOAH en viktig støttespiller for EUs advokater i den pågående høringsprosessen. Det var et stort framskritt da […]