For selene

Hovedfoto: Jonathan Hayward, Ap

Fakta

• NOAH blir også medlem i Kontaktutvalget for Nordområdene (frem til 1994).

• NOAHs første år var preget av sterkt fokus på både selfangst og hvalfangst.

• I 2004 kommer en Stortingsmelding om sjøpattedyr, og NOAH deltar på høringsmøtet.

• NOAH aksjonerer også jevnlig mot den canadiske selfangsten, og avholder flere demonstrasjoner.

• I 2009 starter NOAH et samarbeid med IFAW for å styrke kampanjen mot selfangst i Norge.