NOAHs arbeid

Hovedfoto: NOAH

NOAH – for dyrs rettigheter er Norgets største dyrerettighetsorganisasjon. NOAH har drevet kampanjer mot selfangstindustrien i Norge siden vi ble dannet i 1989, og er den eneste gruppen som konsekvent har arbeidet med dette temaet over de siste 20 årene.

NOAHs mål er å få slutt på selfangst i Norge. NOAH arbeider for dette målet ved å påvirke politiske prosesser, spre informasjon til publikum, dokumentere forholdene under selve fangstprosessen, skape debatt rundt de utgåtte økologiske argumentene som fremdeles stadig trekkes frem, og ved å samarbeide med andre organisasjoner som har samme målsetning.

Hovedfoto: NOAH