Norsk selfangst

Oppdatert 25.05.2023

Hovedfoto: Global Action Coalition

Fakta

• Selfangsten slik den foregår idag begynte på 1800-tallet.Først ble selene kun fanget i liten skala og langst kysten.

• De første registreringene er på ca. 15 000 dyr,men topp på 1930 hvor 200-300 000 dyr ble tatt livet av hvert år.

• I 1983 forbød EU salg av kvitunger,og dette reduserte produktene fra den norske selfangsten med 90 %.

• Det er hakapiken som har vakt størst motstand internasjonalt.

• I 2006 ble 13 390 grønnlandsseler og 3640 klappmyser drept.