Selfangst i andre land

Oppdatert 25.05.2023

Fakta

• Norge er en av de økonomiske hovedaktørene bak Canadas kontroversielle selfangst.

• Det norske selskapet G.C. Rieber eier og opererer et kanadisk datterselskap kalt Carino(største selskinns-produsenten i Kanada)

• Mellom 20-30% av de norske sel-subsidiene går direkte til GC Rieber.

• Canadiske politikere er jevnt over på samme næringsvennlige nivå som norske myndigheter.

• Selfangst er ikke populært i Russland, og fangsten var så godt som avviklet i 2004.