Seler

Oppdatert 24.06.2023

Selene er sosiale og nysgjerrige pattedyr, som lever store deler av livet i vann. Ishavsselene er helt avhengige av is for å føde ungene sine, men også kystselene er tilpasset et miljø som nå står i fare. Gjennom flere år har massiv jakt på seler redusert bestandene til en brøkdel av hva de engang var. Klimaendringene er også en stadig større trussel for selene.

Det finnes totalt 33 selarter hvorav 7 har tilknytning til norske farvann. Dette er foruten hvalrossen som er i egen familie; steinkobbe, ringsel, havert og storkobbe - samt de to artene som har vært utsatt for hard kommersiell fangst; grønlandssel og klappmyss. På disse sidene er det informasjon om de selene som er eller har vært utsatt for jakt i nyere tid.