Seler

Oppdatert 11.05.2024

Selene er sosiale og nysgjerrige pattedyr, som lever store deler av livet i vann. Ishavsselene er helt avhengige av is for å føde ungene sine. Også kystselene er tilpasset et miljø som nå står i fare. Gjennom flere år har massiv jakt redusert bestandene til en brøkdel av hva de engang var. Klimaendringene er en stadig større trussel for selene.

Det finnes totalt 33 selarter hvorav 7 har tilknytning til norske farvann. Dette er foruten hvalrossen som er i egen familie; steinkobbe, ringsel, havert og storkobbe - samt de to artene som har vært utsatt for hard kommersiell fangst; grønlandssel og klappmyss. På disse sidene er det informasjon om de selene som er eller har vært utsatt for jakt i nyere tid - hvorav flere nå er rødlistet.

Hovedfoto: HSUS