Forbud i andre land

Kommersiell selfangst er forbudt i alle land utenom Norge, Canada og Namibia. Som et uttrykk for verdens
motstand mot selfangst, har også en rekke land innført forbud mot import og salg av selprodukter.

På 1700- og 1800-tallet drev en rekke land kommersiell selfangst. Fangsten hadde ofte sammenheng med hvalfangsten, og målet var å utnytte selene for pels og skinn. Seler fra New Zealand og Afrikakysten i sør til Vest- og Østisen i nord, ble utsatt for fangst. Land som var tidlig ute med å delta i utnyttingen, var Nederland, Russland, Amerika og England. 1

Grønlandsselene i Vestisen ble primært utnyttet av fangstmenn fra Nederland, England, Tyskland og Danmark før Norge kom på banen. Først i 1846 kom nordmennene til området – for øvrig ble selfangsten her startet av Svend Foyn, mannen som senere skulle stå ansvarlig for den norske hvalfangsten. 2

Selfangst - et tilbakelagt kapittel for verden

Men de fleste av disse landene sluttet med selfangst da 1900-tallet tok til. En rekke land – herunder USA, England, Japan og Russland – signerte i 1911 det som er beskrevet som den aller første internasjonale avtalen for natur; «The Fur Seal Treaty». USA innførte forbud mot selfangst i 1912, som følge av denne avtalen. Avtalen ble oppløst på grunn av andre verdenskrig, men en rekke land sørget for å selv implementere lovverk som forbød selfangst. USA innførte «Fur Seal Act» i 1966. 3 New Zealand forbød
selfangst med noen unntak i 1894, og innførte totalforbud i 1946. 4 Nederland forbød selfangst i I 1962. 5 England innførte “Conservation of Seals Act” i 1970. 6 Fra 2000-tallet er det kun Canada, Russland, Norge og Namibia som driver kommersiell fangst.

Selfangsnasjon sier nei til fangst

En av de gjenværende «selfangstnasjonanen», Russland, tok et brått farvel med hele fangsten 18. mars 2009: Alle selunger under ett år ble fredet – og med dette var den kommersielle selfangsten i Russland avsluttet før årets sesong rakk å begynne. Yury Trutnyev, den Russiske naturvernministeren, uttalte: “Denne blodige fangsten er fra nå av forbudt i vårt land, slik den er i de fleste siviliserte land. Dette er et viktig tiltak for å bevare Russlands biodiversitet.”7

Forbud mot selprodukter

Det neste skrittet i verdens motstand mot selfangst, var forbud mot import og salg av produkter fra seler. Først av alle var USA, som forbød import av alle selprodukter allerede i 1972. 8 Mexico innførte forbud i 2006. 9 Flere europeiske land som Nederland, Belgia og Slovenia vedtok forbud i perioden 2004-2007 10 Tyskland, Italia, Østerrike, Luxenburg, Sveits og Storbritannia var også i ferd med å innføre nasjonale forbud, da sistnevnte tok initiativ i selve EU-parlamentet for et forbud mot slike produkter i hele EU.11

Forslaget fikk bred støtte, og forbud mot import og handel med selprodukter ble innført i EU i 2009. 12 Forbudet hadde noen unntak av politiske
hensyn: Produkter fra fangst utført av urbefolkninger kunne fortsatt selges. Det samme kunne produkter fra seler som sporadisk ble skutt fordi de gikk i fiskegarn, var nær oppdrettsanlegg o.l. – forutsatt at ikke skytingen var systematisk og av en kommersiell natur.

Den kommersielle sel-fangsten fra Canada og Norge - og pelssel- fangsten i Namibia - var imidlertid nå utelukket fra det europeiske markedet. Komiteen for det indre marked i EU forsvarte forbudet med bakgrunn i etikk og dyrevern, da dyrevern er en “legitim sak av interesse for folket”.13 Et stort flertall i komiteen for det indre marked stemte for et forbud i mars 2009, og et ikke mindre vesentlig flertall i EU-parlamentet stemte 5. mai samme år for å kutte ut selproduktene. Bare 56 av representantene stemte mot lovforslaget, mens et overveldende flertall på 543 stemte for 14

Men i 2011 klaget Norge og Canada forbudet inn til Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Etter flere rettsrunder, vedtar WTO i 2014 støtte til EUs rett til å beholde importforbud av moralske hensyn. NOAH bidro sterkt til denne seieren med rapporter som ble brukt av EUs advokater under høringene.

I 2011 besluttet Russland, Hviterussland og Kasakhstan å forby import av selprodukter. 15 Russland var ett av de viktigste markedene for selskinn, og beslutningen var dermed en svært viktig seier for selene.

I 2013 fulgte Taiwan etter med et lignende forbud, og ga et signal om at Østen ikke var et selvsagt marked for
selproduktene, slik selfangstnasjonene tidligere hadde trodd og innstilt seg på. 16 Sveits forbød import og salg av selprodukter i 2017. 17 India vedtok å gjøre det samme i 2018, og ble dermed land nr. 36 med et slikt forbud. 18 Selv om UK forlot EU i 2020, beholdt de forbud mot import og salg av selprodukter. 19

Motstand mot selfangst misforstås av Norge

Kritikken mot selfangst handler om en større forståelse av dyrs evne til opplevelse, mer fokus på etikken rundt det å ta liv og mindre aksept for utnytting av dyr for unødige formål. Men norske politikere har over flere tiår latt være å ta dette innover seg. En uttalelse fra Arbeiderpartiets Marit Nybakk i et møte mellom utenriksministeren og EØS-komiteen, er symptomatisk for hvordan norske politikere har avfeid motstand mot selfangst: “Dette dreier seg om dype følelser. Jeg har selv hatt sommerjobb på Akvariet i Bergen og solgt
selprodukter til franske turister, og for å si det sånn: Det fikk jeg høre mye stygt om. Så Brigitte Bardot- følelsene ligger høyt i enkelte land”.20

Men mens politikerne har vært opptatt med å promotere og finansiere selfangsten, har den norske opinionen også fått nok av fangsten som store deler av verden nå tar avstand fra.

Kilder

 1. "The New Zealand sealing industry: History, archaeology, and heritage management",  Ian W.G. Smith, juni 2002 https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/science-and-technical/nzsealing.pdf
 2. "Persongalleri", Polarhistorie.no, innhentet september 2023 https://polarhistorie.no/seksjoner/persongalleri.html
 3. "North Pacific Fur Seal Treaty of 1911", NOAA, 24.10.2022 https://celebrating200years.noaa.gov/events/fursealtreaty/welcome.html#treaty
 4. "The New Zealand sealing industry: History, archaeology, and heritage management", Ian W.G. Smith, juni 2002 https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/science-and technical/nzsealing.pdf
 5. "History of Seals", Zeehondencentrum, 16.01.2023 https://www.zeehondencentrum.nl/en/knowledge-repository/information-about-seals/history-of-seals/
 6. "Conservation of Seals Act 1970", UK Legislation, 1979 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/30
 7. National Post, 18.03.09, http://www.nationalpost.com/news/canada/story.html?id=1403213
 8. http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/EREC1776.htm
 9. http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/EREC1776.htm
 10. http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/EREC1776.htm; www.europeanvoice.com/article/imported/meps-to-vote-on-partial-ban-on-seal-products/64089.aspx
 11. http://assembly.coe.int/Documents/ AdoptedText/ta06/EREC1776.htm; www.parliament.uk/edm/2008-09/478
 12. "Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products (Text with EEA relevance)", EU,
  31.10.2009 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 32009R1007
 13. “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning trade in seal products”, Commission of the European Communities, Brussels, 23.07.08, COM (2008) 469 final
 14. “Selfangstmotstandere jubler for EU-forbud”, Dagbladet, 05.05.09
 15. http://voiceofrussia.com/2011/12/21/62619108/
 16. "Amendment set to protect marine mammals", Taipei Times, 09.01. 2013 www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2013/01/09/2003552112
 17. "Switzerland bans import of most seal products", Swissinfo.ch, 03.03.2017 https://www.swissinfo.ch/eng/society/switzerland-bans-import-of-most-seal- products/43002994
 18. "India bans import of seal fur, skin", Mumbai Mirror, 02.04.2018 https://mumbaimirror.indiatimes.com/news/india/india-bans-import-of-seal-fur-skin/articleshow/63586149.cms
 19. "Trade of seal products in Great Britain (England, Scotland and Wales)" Department for Environment Food & Rural Affairs, 15.06.2022 https://www.gov.uk/government/publications/seal-product-trade-in-great-britain/trade-of-seal-products-in-great-britain-england-scotland-and-wales
 20. Nybakk i referat fra “Møte i Europautvalget tirsdag den 4. november 2008 kl. 16.15″, regjeringen.no
Hovedfoto: Nigel Barker/ HSUS

Fakta

• 2009 begynte med at en av verdens selfangstnasjoner,Russland,tok et brått farvel med fangsten 18. mars.

• Selfangstens “popularitet” er nå på bunn-nivå i svært mange land.

• Det er europeiske forbrukeres engasjement mot fangsten som er en av hovedgrunnene til forbudet.