Fakta

Selene er sosiale og nysgjerrige dyr. Mange arter er avhengig av is for å føde sine unger. Seler er blant de dyrene som er mest truet av klimaendringer og issmelting. Samtidig har flere selarter vært utsatt for hard fangst over lang tid.

Norge er - ved siden av Canada og Namibia - det eneste land i verden som driver kommersiell selfangst. Denne fangsten er sterkt kritisert internasjonalt av dyrevernhensyn, og mange land har forbudt import av selprodukter. Norge er det eneste land i verden som både driver sel- og hvalfangst. I tillegg drives det jakt på kystsel i Norge - både som "skadefelling" og for sportens skyld. Flere seler er rødlistet; ringselen er sårbar, havert er sårbar, klappmyssen er sterkt truet og hvalrossen er sårbar.1

På disse sidene finnes informasjon om de selenes adferd, selfangstinedustrien og selenes økologiske rolle. Og ikke minst om hva NOAH gjør for å bevare og beskytte selene.

 

Kilder

  1. Rødliste 2021, https://artsdatabanken.no
Hovedfoto: IFAW