NOAH taler selenes sak på Stortinget

I januar 2010 deltok NOAH i høringsmøte i forbindelse med ny stortingsmelding om sjøpattedyr. NOAHs krav for selene var bl.a.:

• Subsidiene til selfangsten og selskinnsmottakene må avvikles – pelsproduksjon er ikke blant de næringer som Stortinget skal opprettholde ved hjelp av statsstøtte.

• Norge bør revurdere sin WTO-prosess mot EUs selprodukt-forbud, slik at Norge ikke lobbyerer for å ugyldiggjøre dyrevern som grunn for handlesrestriksjoner.

• Det er primært et dyrevernproblem at kystsel drukner i fiskegarn, det må løses med forebygging, ikke ved å drepe de rødlistede kystselene.

• Kystseljakten må revurderes opp mot ny dyrevelferdslov – særlig bør det innføres forbud mot å skyte på dem i vann.