I det hele er (selfangsten) vel en håndtering som ikke virker foredlende på mennenes følelsesliv.

Fritjof Nansen

Det er klare paralleller mellom dagens statlige finansiering av norsk selfangst og tidligere tiders skuddpremier på rovvilt (…) det mangler rot i biologiske betraktninger.

Terje Lislevand, Dr. i økologi, UiB