Selene er blant de mest sårbare for klimakrisen. Det er utrolig at staten betaler for å slakte dem ned.

Sin Martinsen, NOAH

Det er klare paralleller mellom dagens statlige finansiering av norsk selfangst og tidligere tiders skuddpremier på rovvilt (…) det mangler rot i biologiske betraktninger.

Terje Lislevand, Dr. i økologi, UiB